աստուածական

աստուածական

Dasnabedian 1995: 418

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,8 5,24 12,3
divin

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ա. ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ θεῖος, θεϊκός divinus որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ. Աստուածեղէն. սեպհական Աստուծոյ. *Հաղորդք աստուածականն լինել բնութեան: Աստուածական կամօք հաճեցաւ ընդ աշխարհի բնութիւն. Աթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. ἑνεργός , efficax Ազդողական, ազդոյ, ներգործական. ազդեցող. զօրաւոր. հատու. ահաւոր. խորունկ իմացնող, կտրուկ. գէսկին, միւթէֆի *Զանքուն բնութիւնն, զազդական զօրութիւնն: Զօրութիւն ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c Տ. ԱՆԵԼ ըստ ա. նշ. *Անելանելի բանտ, կամ բռնութիւն, կամ խաւար. Սարգ.: Անան. նին.: Ըստ բ. *Որպէս զներկուած որդան՝ ʼի գոյն կարմրութեան անելանելի. Գր. հր.: *Կիրք երկանց անճարակ ճեպոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՐՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0233 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. διάστημα եւ այլն. Նոյն ընդ ԱՆՋՐՊԵՏ. որպէս Խտրոց. միջոց. հեռաւորութիւն. բաժանումն. *Անջրպետութիւն ետ տանն: Առ ʼի զլոյսն տալոյ անջրպետութեան ձողոյն. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 6:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔԱԿ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c ա. ἁδιάλυτος, ἁδιάστατος, ἅτμητος indissolubilis, individuus, inseparabilis Որ ոչ քակի. անլուծանելի. անբաժանելի. անհատ, եւ անընդհատ. ... *Օձիքն շուրջանակի անքակ. Ել. ՟Լ՟Թ. 21 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔԱԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ԱՆՔԱԿ եւ ԱՆՔԱԿԱԲԱՐ. ἁδιαλύτως indissolubiliter Առանց քակելոյ եւ զատանելոյ. անլուծանելի օրինակաւ. անբաժանաբար. եւ Անյողդողդ. հաստատուն. *Անքակ մնալ ʼի սէրն՝ որ առ աստուած է:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0322 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. θεῖος divinus, divus Աստուածանման (իբր այսինքն ալդակից գտեալ). աստուածազգի. աստուածատեսակ. աստուածարեալ. սրբազան. աստուածային. աստուածական. *Աստուածազան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՄԱՐ — (ի,) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, 7c գ. ἷρις iris, arcus coelestis Աղեղն յաստուածոյ. ռմկ. ծիրանի գօտի. ըստ հեթանոսաց՝ Գօտի արամազգայ. ... *Զգենու զգոյնս զանազանս, եւ ըստ երկնային գնդին երեւի ʼի տեսիլ կամարաձեւ. զոր եւ մարդիկք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՈՒԽ — ( ) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. Միջամուխ յԱստուած. աստուածային իրօք որպէս պողովատիկ. կամ թափանցանց լեալ աստուածային հրով. աստուածամերձ. սերտ միացեալ յԱստուած. *Աստուածամայրն յանդիման երկոտասանաճառագայթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց կամ ինց.) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ θεῖος, θεϊκός divinus որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԷՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ. Սեպհական կամ վայելչական Աստուծոյ. եւ Որ ինչ լինի ՟Ավ, կամ հայի յԱստուած. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0328 Chronological Sequence: 8c գ. οἱκονυμία divinum nomen Աստուածական կամ աստուածային անուն. անուանք կամ կոչմունք Աստուծոյ, եւ ստորոգելիք. *Ոչ զայսոսիկ աստուածանութիւնս միայն ընծայեն: Ի բացումն իմացականացն աստուածանունթեանց եկեսցուք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.